Certifikat for produgentansvar

JVC Danmark, filial af JVCKENWOOD U.K. Limited - Øresundsvej 142K, 2300 København S

Tilmeldte produktkategorier:

  • 3. Lyskilder
  • 4. Stort udstyr > 50 cm
  • 5. Småt udstyr < 50 cm
  • 20. Bærbare batterier og -akkumulatorer

Det bekræftes, at virksomhedens ansvar for indsamling og behandling af udtjente elektriske og elektroniske produkter og/eller batterier fra ovenstående kategorier varetages af elretur i henhold til gældende dansk lovgivning. I sin varetagelse af producentansvaret for virksomheden er elretur garant for legitime affaldsstrømme og kvalitet i data og registreringer til myndighederne. Gennem sit medlemskab af elretur tager virksomheden et medansvar i arbejdet med at sikre mere og bedre genanvendelse og genbrug af elektrisk og elektronisk affald.

Virksomheden har indberettet de fornødne oplysninger om mængder af markedsførte produkter i 2019 og/eller forventede markedsførte mængder i 2020.

På denne baggrund har elretur registreret virksomheden hos Dansk Producentansvarssystem frem til 31. marts 2021.

Certifikat for produgentansvar

Certificate producer responsibility (English)